เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร KPI

หมวดหมู่: Clip_Leadership

ให้แนวคิดในการสร้างตัววัดผล (KPI) โดย อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์ วิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร ติดต่องานฝึอบรม โทร 080-626-9565 ID Line: bananatraining, Line Official: @bananatraining, https://www.bananatraining.com​, โปรไฟล์วิทยาการ https://bit.ly/3a3L13n

07 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 4413 ครั้ง

Engine by shopup.com