ดูบทความอ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

ประวัติอาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

อาจารย์ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทสาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีสาขาสถิติศาสตร์ประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรประจำสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่ง
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Logistics Consultant)

ประสบการณ์ทำงานและความรับผิดชอบพิเศษ

 • ผู้จัดการทั่วไป
  (บริษัท นิ่มซี่เส็ง โลจิสติกส์ จำกัด)
 • Logistics Director
  (บริษัท เอเชียบุคส์ จำกัด)
 • Operation Director
  (บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน))
 • General Manager
  (บริษัท สินธนโชติ จำกัด)
 • Committee of Logistics System & Trade Facilitation
  (TNSC-Thai National Shippers Council)
 • Committee of Infrastructure & Logistics System
  (FTI-Federation of Thai Industries)
 • Steering Committee โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์
  (สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  )
 • กรรมการพิจารณารางวัล ELMA Committee of Judging Panel of  Excellent Logistics Management Award   
  (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
 • Logistics Advisor & Consultant
  (สมาพันธ์โลจิสติกส์, มูลนิธิส่งเสริมผู้ส่งออกไทย)
 • อาจารย์และผู้บรรยายพิเศษ - Guest Lecturer
  (มหาวิทยาลัยต่าง ๆ)

ความเชี่ยวชาญในสายงานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

 • วิทยากรฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์
  (Logistics Trainer)
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์
  (Logistics Consultant)

08 กันยายน 2563

ผู้ชม 2490 ครั้ง

Engine by shopup.com