ดูบทความอ.ธเนศ นวะบุศย์

อ.ธเนศ นวะบุศย์

ประวัติอาจารย์ธเนศ นวะบุศย์

อ.ธเนศ นวะบุศย์ หรือ โค้ชอู๋ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและสินเชื่อ
A) โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการ SME เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคในการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถสร้างแผนธุรกิจประกอบการขอสินเชื่อได้
B) ทราบเทคนิคในการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในการนำเสนอกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะตรงกับที่สถาบันการเงินต้องการ
C) ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือจะทำให้ท่านสามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยง่าย สามารถหาแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องของกิจการที่ถูกต้อง
D) รู้จักการจัดสรรหรือบริหารเงินของตนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมภายใต้ศักยภาพของความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างชัดเจน

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 • Dhurakijpundit University, Master of Business Administration, Major Management and Organization
 • The University of the Thai Chamber of Commerce, Bachelor of Business Administration,

  Major Finance Management

 • Trade Finance and Fraud
 • Selling and Negotiation Skills
 • Corporate Finance
 • Account Management and Credit Evaluation
 • Loan Workout Workshops
 • Statement of Cash flows Workshop
 • Credit Skills Assessment Exam by Omega Performance Corporation passed all 15 modules (FAB & CLB)
 • Moody’s Financial Analyst and Moody’s Risk Advisor (MFA & MRA)
 • Mini-Certified Investment & Securities Analyst Program (MINI-CISA)
 • Successful Presentation Technique
 • Training the Trainer
 • Banking the SME Sector Through Better Credit Analysis (Certificate from UNI Strategic Pte Ltd Hong Kong)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการเงิน
  (Financial Trainer and Consultant)
 • Vice President, Credit Underwriter

ประสบการณ์ทำงาน

 • An executive with over 25 years of banking experience in the Corporate Banking Department, Kasikorn bank.
 • Chandrakasem Rajabhat University
 • Suan Dusit Rajabhat University
 • The University of the Thai Chamber of Commerce
 • Mahanakorn University of Technology
 • National Institute of Development Administration (NIDA)
 • Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank)
 • Minor Food Group
 • Bank of Thailand (BOT)
 • Kasikorn Bank (KBank)

ความเชี่ยวชาญในสายงานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

 • Credit Management
 • Organization and Management
 • Principle of Planning
 • Human Resources Management and Development
 • Business Policy and Strategic Management
 • Business Ethics
 • Credit Management and Analyze
 • SME Finance Facility
 • Credit Risk Management
 • Validation and Risk Assessment
 • Loan Monitoring
 • Credit Risk Management Framework
 • Credit Fundamental for SME

08 กันยายน 2563

ผู้ชม 2014 ครั้ง

Engine by shopup.com