ดูหน้า

Trainers

 

Banana Training คัดสรรวิทยากรคุณภาพส่งตรงตามความต้องการของลูกค้า วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรโดยตรง มีความรู้จริงเชิงทฤษฎี (Knowledge) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ (Area of Expertise) สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้วิทยากรแต่ละท่านยังเข้าใจผู้เรียนเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ซึ่งส่งผลให้การฝึกอบรมไม่ได้เน้นเชิงความรู้เพียงด้านเดียว แต่ยังเสริมแนวคิดทางด้านการพัฒนาทักษะการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอีกด้วย (Soft Skill)

 


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
Coach & Professional Trainer
HRM & Productivity Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & Professional Trainer

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
Coach & Professional Trainer

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Coach & Professional Trainer

 

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Coach & Professional Trainer

 


อ.มาลารัตน์ มฆวัตสกุล
Coach & Professional Trainer

 


อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์ 
Coach & Professional Trainer

 


อ.สวินทร์ พงษ์เก่า
Coach & Professional Trainer

 

 

 

 

 

 


30 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1944 ครั้ง

Engine by shopup.com