ดูหน้า

Trainers

Banana Training คัดสรรวิทยากรคุณภาพส่งตรงตามความต้องการของลูกค้า วิทยากรทุกท่านมีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรโดยตรง มีความรู้จริงเชิงทฤษฎี (Knowledge) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ (Area of Expertise) สามารถนำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นอกจากนี้วิทยากรแต่ละท่านยังเข้าใจผู้เรียนเชิงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ซึ่งส่งผลให้การฝึกอบรมไม่ได้เน้นเชิงความรู้เพียงด้านเดียว แต่ยังเสริมแนวคิดทางด้านการพัฒนาทักษะการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองอีกด้วย (Soft Skill)

 


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
Coach & Professional Trainer
HRM & Productivity Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & Professional Trainer

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
Coach & Professional Trainer

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Coach & Professional Trainer

 

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Coach & Professional Trainer

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


ชื่อ
ตำแหน่ง

 


21 มิถุนายน 2017

ผู้ชม 776 ครั้ง

Engine by shopup.com