ดูหน้า

Team Building

content

Banana Training ออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ด้วยหลักการ “การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่” (Adult Learning) อยู่บนพื้นฐานแนวคิดว่าผู้เข้ารับการอบรมมีลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานและดำเนินชีวิตมาแล้ว (Experience) พร้อมกับมีความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนและจากทักษะการปฏิบัติงาน (Knowledge) ดังนั้นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


04 มกราคม 2018

ผู้ชม 685 ครั้ง

Engine by shopup.com