ดูหน้า

Team Building

Banana Training Team (BTT) ออกแบบกิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building) แตกต่างจากกิจกรรมสร้างทีมงานทั่วไปที่เน้นความสนุกสนาน การวางแผนการทำงานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกัน แต่กิจกรรมสร้างทีมงานของ BTT มีจุดโดดเด่นด้วยการใช้เครื่องมือแก้ปัญหาในการทำงาน (Tools for Problem Solving) มาเชื่อมโยงกับแต่ละกิจกรรม ซึ่งนอกจากผู้เล่นจะได้ความสนุกสนาน ความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ผู้เล่นจะเกิดความเข้าใจว่า “การทำงานในทุกสถานการณ์สามารถประยุกต์หรือเลือกใช้เครื่องแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้” โดยผู้จัดสามารถใช้กิจกรรมและเครื่องมือมาตรฐานของ BTT หรือออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือใหม่ที่ตอบโจทย์ที่องค์กรต้องการเรียกว่า “Engineering Team Building” 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

   

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

 

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

คำอธิบาย

   
 


16 กรกฎาคม 2018

ผู้ชม 1096 ครั้ง

Engine by shopup.com