ดูหน้า

HRM & OD

HRM & OD Consultant (ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร)

 รวมรูปลูกค้าแต่ละองค์กรที่ให้บริการที่ปรึกษาเพิ่มผลผลิต

     text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

     text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

1. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail (อ่านต่อ)

2. TQM
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail

3. QCC
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail

4. TPM
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail

5. ไคเซ็น
Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail

 

เต็มใจให้คำปรึกษา : คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

 sale@bananatraining.com

 080-626-9565


04 มกราคม 2561

ผู้ชม 1133 ครั้ง

Engine by shopup.com