ดูหน้า

About us

Banana Training and Consultancy ดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดยการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้กับองค์กร ในส่วนของการฝึกอบรม (Training) มีการแบ่งเป็น 8 หมวดหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และในส่วนของการเป็นที่ปรึกษา (Consultancy) เราเน้นการเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร (HRD & OD) นอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการสร้างทีมงาน (Team Building) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอีกด้วย โดยสรุปการให้บริการของเรามีดังนี้

1. การฝึกอบรมภายในองค์กร (In – House Training)

2. การฝึกอบรมสาธารณะ (Public Training)
3. ที่ปรึกษาการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
4. ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร (HRD & Organization Development)
5. กิจกรรมสร้างทีมงาน (Team Building)

จุดเด่นของการฝึกอบรมของ Banana Training and Consultancy เน้น 5 รูปแบบการอบรม

1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)

2. ใช้กระบวนการ “Effective Group Coaching”
3. การฝึกอบรมใช้ทฤษฎีหลักการทั่วไป (Stimulus Generalization)
4. การฝึกอบรมเน้นความหลากหลาย (Multi Training)
5. การเรียนรู้แบบไม่ตึงเครียด (Alpha zone)

เรามีทีมวิทยากรคุณภาพที่คัดสรรไว้เพื่อบริการท่าน วิทยากรของเราเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอน และประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างแน่นอน

เรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เหมือนกับค่านิยมของเรา (FAST) ที่ยึดถือในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรของท่าน

วิสัยทัศน์ (Vision) “สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กร และเป็นแหล่งรวมวิทยากรที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ (Mission) “ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ พร้อมส่งมอบวิทยากรที่มีคุณภาพ”

ค่านิยมร่วม (Value) ของสถาบันฝึกอบรมบานาน่าเทรนนิ่งคือ “FAST”
F – Flexibility = ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า
A – Attitude = ทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า
S – Speed = ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้า
T – Training = พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้า

 

สโลแกน “เรียนรู้ง่าย ๆ และได้ผล สไตล์บานาน่าเทรนนิ่ง”

 


อ.ธนายุทธ สิรินุตานนท์
Coach & Professional Trainer
HRM & Productivity Consultant

Personal Website


อ.จารุวดี ปวรินทร์พงษ์
Coach & Professional Trainer

 


ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
Coach & Professional Trainer

 


อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์
Coach & Professional Trainer

 

 


อ.ธเนศ นวะบุศย์
Coach & Professional Trainer

 


อ.มาลารัตน์ มฆวัตสกุล
Coach & Professional Trainer

 


อ.วิสุทธิ์ ทบพักตร์ 
Coach & Professional Trainer

 


อ.สวินทร์ พงษ์เก่า
Coach & Professional Trainer

 

 


21 กันยายน 2562

ผู้ชม 5669 ครั้ง

Engine by shopup.com