ดูหน้า

Online&Public Training

หลักสูตร Public Training ประจำเดือนตุลาคม 2020

จัดที่โรงแรม

No. รายชื่อหลักสูตร วันที่อบรม โบชัวร์
1 เทคนิคการออกแบบระบบตัววัดผลในองค์กร (KPI)
(Key Performance Indicator Design to Practice)
   
2 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
(Logical Thinking and Systematic Problem Solving)
 

Online Training

 

 

 

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (แนวธุรกิจ)

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  การพัฒนาองค์ด้วยแนวคิด OKRs  (Objective & Key result)

การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback

 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

QC Story และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม

 


08 กันยายน 2563

ผู้ชม 11080 ครั้ง

Engine by shopup.com