ดูหน้า

Online Training

 

 

 

การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (แนวธุรกิจ)

การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ

การคิดเชิงวิเคราะห์และเทคนิคการแก้ปัญหา

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม
     
 การแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  การพัฒนาองค์ด้วยแนวคิด OKRs  (Objective & Key result)

การประเมินผลการปฏิบัติงานและเทคนิคการให้ Feedback

 วันที่อบรม  วันที่อบรม วันที่อบรม
     

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน

การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D Report

5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการจัดทำมาตรฐาน

วันที่อบรม วันที่อบรม วันที่อบรม


sale@bananatraining.com

เต็มใจให้คำปรึกษา :
คุณบุษกร สุขโรดม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
 

 080-626-9565, 090-901-9656


01 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 10156 ครั้ง

Engine by shopup.com